Et besøg på Mandecentret, København – en del af Kulturnatten 2023

Et besøg på Mandecentret, København – en del af Kulturnatten 2023

Af Lisa Gøttsche og Karoline Hansen

Den 13. oktober 2023 trodsede vi regnen for at deltage i dette års Kulturnat. Kulturnatten har eksisteret siden 1993, og har nu i 30 år været en af Københavns mest besøgte kulturbegivenheder (Kulturnatten, u.d.a). Forskellige kulturtilbud heriblandt museer, teatre, kirker, moskeer og biblioteker åbner ekstraordinært dørene mellem kl. 18:00 og 24:00. Udover de almene kulturinstitutioner åbnes dørene også hos blandt andet ministerier, banker, kollegier, uddannelsessteder, krisecentre mm. (ibid.). Et af krisecentrene er Mandecentret, som vi besøgte på Kulturnatten. Vi anser ikke Mandecentret for at være en del af den almene kultursektor, da centret ikke er en organisation som ’tilbyder’ kulturoplevelser. Centret tilbyder til daglig hverken musikalske indslag, udlån af bøger, fremvisning af klassiske værker eller lignende. Derimod tilbød Mandecentret d. 13. oktober et kulturmøde med omverdenen, hvor centret oplyste om deres eksistens, og indviede nysgerrige danskere i deres hverdag. De spredte dermed deres budskab i det københavnske bybillede via deres deltagelse i Kulturnatten og er dermed et eksempel på, at Kulturnatten ikke udelukkende er for klassiske kulturtilbud, men ligeledes er en begivenhed, hvor institutioner kan promovere sig selv og skabe opmærksomhed.

På samme måde ser vi, at Kulturnatten er en midlertidig begivenhed, som skaber et rum, som portrætterer hverdagens mange facetter, og samtidig er en åben dør til et ‘hemmeligt maskineri’ til eksempelvis hovedstadens ministerier, krisecentre osv.

Vores kulturnat startede kl. 18 på Nørreport station, og allerede inden vores oplevelse rigtigt startede, bemærkede vi hvor mange andre kulturhungrende danskere, der ligeledes havde iklædt sig det praktiske tøj og bevæget sig ud for at få en god oplevelse. Vi gik ned langs Strøget, forbi Rundetårn, og næsten nede ved Illum gjorde vi holdt. Vi kiggede til højre og opdagede til vores forbavselse, at Mandecentret lå midt på Strøget. Hvorfor havde vi aldrig bemærket det? Lidt genert observerede vi indgangen. En smilende mand henvendte sig til os, og spurgte om vi ville besøge Mandecentret. Enstemmigt sagde vi “ja”, og han vejledte os til, hvordan vi kom indenfor.

Da vi kom indenfor på Mandecentret, blev vi mødt af to mandlige ansatte, som bød os velkommen og sagde at “vi kom lige i rette tid til at høre det sidste af musikken”, og at der snart ville være nogle oplæg. Vi bemærkede hurtigt, at omgivelserne var lyse, rare og moderne. Vi gik ned bagerst i lokalet og hørte fire mænd synge og spille musik til ære for de fremmødte gæster. Da musikken sluttede, begyndte oplæggene fra ansatte på centret. Første oplæg var ‘Mødet med Mandecentret’, her blev proceduren for nytilkomne mænd gennemgået, samt lidt om centrets faciliteter. De to næste oplæg handlede primært om Mandecentrets formål, vision og konkrete arbejdsopgaver, og vi fik indblik i, hvordan hverdagen ser ud for de kriseramte mænd, der bor eller får rådgivning på stedet. Mandecentret har afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Slagelse samt Randers. Organisationen har siden 2006 tilbudt landets krise- og voldsramte mænd en midlertidig bolig, gratis ambulant rådgivning samt efterforsorg (Mandecenret, u.d.b). På Kulturnatten havde Mandecentret også oplæg fra mænd, der boede på centeret, men der var så mange interesserede lyttere, at vi hverken kunne se eller høre noget.

De ansatte på Mandecentret lagde stor vægt på, at det er mænd fra alle samfundslag, som tilknyttes centeret. Alle mænd (og kvinder) kan ende i en kritisk situation, som kan føre til hjemløshed, psykiske udfordringer mm., og i det tilfælde opsøger nogle mænd centre som Mandecentret. Det er herved en skrøbelig situation, manden står i, hvorfor vi antager, at det ikke er alle mænd, der har modet og ønsket at stille sig frem og fortælle om sin situation til et arrangement som Kulturnatten.

Oplægget fik os til at tænke på et projekt i Den Gamle By, hvor man ‘udstillede’ en hjemløs, med formålet at informere danskerne om livet som hjemløs (Laursen 2014, 57). Vi reflekterede over den sårbarhed, der kommer til udtryk, når en person i en udsat og usikker situation inviterer den almene befolkning til at lytte og stille spørgsmål til ens livssituation. Sårbarheden kan vise sig som uforudsete udfordringer, hvilket skete med projektet i Den Gamle By – her kom der flere besøgende end forventet, og det endte med at påvirke den hjemløses sociale samt psykiske tilstand (Laursen 2014, 59). De mænd på Mandecentret, der modigt stillede sig frem og fortalte om deres oplevelser, kan måske også risikere at blive overvældet af den enorme interesse.

Ligeledes er der nogle etiske og moralske overvejelser, som bør udfoldes inden et sådant arrangement. I forbindelse med projektet i Den Gamle By blev det overvejet hvordan museets gæster ville opleve udstillingen – ville den vise et billede af den sande virkelighed som foregår rundt om i de større danske byer, eller ville den blive set som en enkelt mands personlige magtesløshed og fattigdom (Laursen 2014, 60).

Denne overvejelse kan direkte spejles med de mænd, som delte deres livssituation på Mandecentret – ville deres fortælling belyse at der er mænd i vores samfund, der er i en sårbar situation, eller ville det blive en fortælling om en enkelt mands ’uheldige livssituation’.

Mandecentrets oplæg dannede, på samme måde som projektet i Den Gamle By, rammen for et kulturmøde, som man ellers ikke havde været en del af. Størstedelen af de besøgende i Den Gamle By beskrev at ”de havde stor respekt for den hjemløse og hans mod til at stille sig frem og fortælle sin historie” (Laursen 2014, 61), modsat var enkelte forargede over udstillingen de følte ikke ”at det var acceptabelt at udstille en anden person” (Laursen 2014, 62).

I udarbejdelsen af dette blogindlæg har vi gjort os refleksioner om, hvorvidt vi skulle have billeder i blogindlægget, som man plejer at have i denne skrivegenre. Grundet at blogindlægget omhandler et krisecenter, så valgte vi af etiske årsager at fravælge billeder, og i stedet har vi indsat krisecentrets eget logo. Vi fandt det etisk forkert at tage billeder inde på centret, da vi besøgte det, da det er et intimt, anonymt og sårbart sted at være.

Litteraturliste 

Kulturnatten (u.d.a): “Hvem er vi?”. Lokaliseret den 29. oktober 2023 kl. 13:00 på: https://www.kulturnatten.dk/da/Kulturnatten/Om-os/Hvem-er-vi.

Laursen, A. A. (2014). Visitor Involvement as a Strategy: A Museum Transmitting a Message for Social Outcasts. The International Journal of the Inclusive Museum, 6, 57–66.

Mandecenteret (u.d.a): “Ingen mand skal stå alene”. Lokaliseret den 6. november 2023 kl. 11:30 på: https://mandecentret.dk/

Mandecenteret (u.d.b): “Om Mandecenret”. Lokaliseret den 8. november 2023 kl. 12:00 på:https://mandecentret.dk/om-mandecentret/

 


Comments are closed.