About

About

Bag denne blog står studerende og undervisere på kurset Kulturmøder og forskelle (efteråret 2017 og foråret 2018), Kultur- og Sprogmødestudier, Roskilde Universitet.

På denne blog skriver vi om kulturmøder i religion og på museer  – og vi skriver også om religiøse kulturmøder på museerne. Bloggen er en formidlingsplatform for de tanker, de studerende gør sig i løbet af kurset. Den er ment som formidlings-øvelse og ikke som et sted, hvor vi lægger de tunge teoretiske diskussioner op.

De studerende forventes uden for undervisningen at være opsøgende i forhold til kulturmøder inden for de to domæner. Det kan være ved at deltage i dialogmøder eller besøge udstillinger. Vi tager også på fælles ekskursioner til Dansk-Jødisk Museum, Det Mosaiske Trossamfund i Synagogen i København og Immigrantmuseet.

Underviserne på kurset er Lise Paulsen Galal (galal@ruc.dk) og Randi Marselis (marselis@ruc.dk).